Ha sok lehetőség közül szeretnél választani,

ha piacképes szakmát szeretnél tanulni,

ha vidám diákok között érzed jól magad,

NYÍLT NAPOK

2021. november 12. péntek, 15 óra
2021.november 15. hétfő, 15 óra

A Kecskemét Szakképzési Centrum Gáspár András Technikum a város legrégebbi szakképző intézménye, már több mint 135 éve áll a tanulni vágyók rendelkezésére. Bár a szakképzés rendszere az utóbbi időkben számos változáson ment keresztül, a Gáspár iskola továbbra is elkötelezett a magas szakmai tudással rendelkező szakemberek oktatásában. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy jelenleg is öt technikumi és öt szakképző iskolai ágazatban a régió leggazdagabb szakmai kínálatával segítjük a jövő szakemberképzését. E képzéseknél nappali rendszerű oktatásban lehetőség van a 25 éves korig történő tanulásra. A szakképző iskolai képzések sikeres teljesítése után nyitott a lehetőség a továbbtanulásra, az érettségi megszerzésére, azt követően diplomaszerzésre a felsőoktatásban.

Iskolánk a második, vagy harmadik szakma megszerzésére is lehetőséget biztosít felnőttoktatás keretében az érdeklődők számára.

Célunk a biztos egzisztenciális alapon álló, sikeres szakemberek képzése az ország és szűkebb régiónk részére. E célok megvalósítása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk duális partnereink körének bővítésére, ill. a meglévőkkel való együttműködés fejlesztésére. Többek között kiemelkedő duális partnereink a Mercedes-Benz Manufacturing Kft, Recons Kft, STI Petőfi Nyomda, Print 2000, Brill Kft, Opel-Tormási Kft, HEGÉP BAU Kft, Mester-BAU Kft, Termonívó Plusz Kft, Termosztár Kft. ., HILTI Szerszám Kft. Iq Kecskemét Kf.t

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Neumann János Egyetemmel, melynek kereteiben diákjaink a továbbtanuláshoz plusz pontokat szerezhetnek. Lehetőségeinket gazdagítja a L’oreál céggel kötött együttműködési megállapodás, de fodrászaink tanulhatnak a Schwarzkopf Professional szakmai anyagaiból.

A rendészet és közszolgálat ágazat diákjainak a rendvédelmi szervek, kormányablakok biztosítják az ágazat működési területeibe való betekintést. Szakmai képzésük területén sikeres az együttműködésünk a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, büntetésvégrehajtási intézettel valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal és a megyei kormányablakokkal. Mindezek elősegítik a magas színvonalú szakmai képzést, tanulóink ágazat iránti elköteleződését.

A duális képzés nyújtotta lehetőségeket erősíti intézményünk pedagógusainak képzettsége és elhivatottsága. Elsődleges célunk, hogy a hozzánk jelentkező diákokkal megszerettessük a választott szakmájuk szépségeit, s egyúttal felkészítsük őket a duális képzés sokszínű kihívásaira, a felnőtt életben történő helytállásra.

A fentiekkel összhangban 2021 szeptemberétől 9. évfolyamon indítjuk az 5 éves technikus képzéseinket építőipar, specializált gép- és járműgyártás, szépészet valamint rendészet és közszolgálat, kreatív, honvédelem ágazatokban.

A technikumban az első két év – a közismeret mellett – ágazati alapozás, ahol az adott ágazathoz tartozó összes szakképesítésben ugyanazon ágazati alapozó ismereteket tanulják. Az alapozás, a 10. év vége ágazati alapvizsgával zárul.

Ezt követően a további három évben duális képzés folyik, melyet munkaszerződés szabályoz. Három kötelező érettségi tárgy a 4. év végén előrehozott érettségivel is teljesíthető (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem). Az idegen nyelvi érettségi csak az 5. év végén a szakmai vizsgával együtt szerezhető meg, mely egyben az ötödik érettségi tárgy. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két bizonyítvánnyal fog rendelkezni a végzett szakember: érettségi bizonyítvánnyal és technikusi végzettséget igazoló oklevéllel. Ez megteremti a lehetőséget, hogy a jó eredménnyel végzettek tovább tanulhassanak vizsgájuk eredményének figyelembe vételével (beszámításával) a felsőoktatásban. Az ágazaton belül szakmát a sikeres ágazati alapvizsga után kell választani. A sikeres ágazati alapvizsga után annak eredményétől függően biztosított az átjárás a technikum és a szakképző iskola között.

A szintén 2020 szeptemberétől induló hároméves szakképző iskolai képzésünkre az alábbi ágazatokban képezzük diákjainkat: építőipar, épületgépészet, faipar és bútoripar, gépészet, specializált gép-és járműgyártás. Ebben a képzéstípusban az első év ágazati alapozó ismereteket adó képzés, mely ágazati alapvizsgával zárul. Az első évet követő további két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés után itt is nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.

Mivel a szakképző iskolában is ágazati alapképzés történik, így 9. évfolyam végén van átjárhatóság a technikum és a szakképző iskola között, mely a tanulmányi eredménytől függ. Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére is.

Gáspár András Technikum
Bemutatkozó-1

Miért a Gáspár?

A nyolcadik évfolyamot követő középiskola választása nem könnyű döntés. 14 -15 éves diákok választanak irányultságot, mely megelőlegezhet egy szakmai pályaképet, de a rossz döntés számos kényszermegoldást is eredményezhet. Iskolánk nyitott kapuval várja azokat a diákokat, akik érdeklődnek a műszaki pályák után: az autók, motorok világa számukra igazi élmény-merülés. Vagy vonzza a tekintetüket egy-egy szép épület, szívesen lennének magasépítők, építőmérnökök, építészek. Szeretik a komoly fizikai, erőnléti terhelést, nyitottak, szociálisan érzékenyek a társadalom kihívásaira, esetleg lennének a rend őrei, vagy talán szívesen foglalkoznának az állampolgáraink ügyes-bajos dolgaival, látják magukat az államigazgatási gépezet hatékony elemeként.

A szépészet ágazat népszerűsége töretlen. A képzés színvonalára jellemző, hogy diákjaink versenyeredményei kiemelkedőek, és végzett tanulóink vezetői, alkalmazottai egy-egy elismert szalonnak.

Várjuk hozzánk azt a végzős nyolcadikost is, aki egy-egy szép mesterség, családi tradíció folyatója kíván lenni. Ám nemcsak azért érdemes mesterséget tanulni, hogy öröklődjön és a családon belül maradjon a tudás. Ma minden építőipari vállalkozás érzi a szakemberhiányt, magánemberként is tudjuk milyen nehéz festőt, kőművest, burkolót, szárazépítőt szerezni. Hiányoznak a jó lakatosok, szerszámkészítők, ipari gépészek. Nálunk ezeket a szakmákat is elsajátíthatják az ide jelentkezők, ráadásul 3 év szakmatanulás és a szakmai bizonyítvány megszerzése után lehetőség van 2 év alatt esti tagozaton érettségit szerezni úgy, hogy a szakképzésből hozott szakmai vizsga kiváltja a választott érettségi tárgyat. Így a 3+2-es képzésben csak matematikából, történelemből, magyar nyelv és irodalomból és egy idegen nyelvből kell érettségiznie az ide jelentkezőknek.

Fontos megemlíteni, hogy a képzési struktúránkban jelentős szerep hárul a felnőttoktatásra, a felnőttképzésre. A Gáspárban e keretek között lehetőség van számos szakma ingyenes megszerzésére, amennyiben e szakképesítéseket első, ill. második szakképesítésként kívánják elsajátítani. Emellett az érettségivel rendelkező felnőttek szerezhetnek alternatív járműhajtási technikus, gépjárműmechatronikai technikus, magasépítő technikusi, fotográfus, fodrász, ill. kozmetikus végzettséget is.

 

Hozzáadott érték a pályaválasztási tevékenységben

Iskolánk az elmúlt években aktív résztvevője a pályaválasztási mobilitásnak: rendhagyó technika óráknak, pályaválasztási mini-börzéknek adunk helyszínt, s jelen vagyunk a város pályaválasztási rendezvényein. Belső innovációnk a nagy sikerű pályaválasztási roadshow-k, melyek keretében saját diákjaink keresik fel az általános iskolákat, s tartanak saját élményű, gyakorlati bemutatót.

Tehetséggondozás mesterfokon

Akkreditált kiváló tehetségpontként számos sikeres tehetséggondozó projekt jellemzi tevékenységünket: jelenleg építészetből, művészettörténetből, szabadkézi rajzból, ill. német nyelv és történelem tantárgyakból tartunk tehetségfejlesztő foglalkozásokat. Nemzeti Tehetségműhelyként, Európai Tehetségpontként folyamatosan figyeljük tehetség-ígéreteinket, s igyekszünk a legkülönfélébb módon feltárni erősségeiket, s megtartani őket az élvonalban: ehhez gyakran vesszük igénybe a dráma-és színházi nevelési formákban rejlő lehetőségeket, ill. önismereti tréningekkel, pályaorientációs tanácsadással támogatjuk diákjainkat.

Komoly figyelmet fordítunk a lemorzsolódás veszélyének kitett diákjainkra: számukra biztosítjuk mentális gondozást, az egyéni –támogató beszélgetést az iskola pszichológusával, mentálhigiénés tanáraival. Emellett folyamatos fejlesztést is nyújtunk a tanulási nehézségekből eredő hátrányok leküzdésére.

Folyamatos mentorálással biztosítjuk diákjaink emelt érettségi vizsgára való felkészülését rendészet-közszolgálat, magasépítészet, történelem, testnevelés és angol nyelv tantárgyakból.

A szakmai versenyek élvonalában

Tanulóink kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a szakmai versenyeken: büszkék vagyunk az országos ötödik helyen végzett magasépítő technikusunkra, ő ma már az Ybl Miklós építészmérnöki kar sikeres hallgatója. Specializált gép- és járműgyártás, építészet ágazatokban évről évre hozzuk el az első helyezéseket a Szakma Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken. Magasépítő technikusaink évek óta 2. 3. helyezést hoznak el mérési pályaműveikkel a Porta Speciosa Nemzetközi Építész Diákkonferenciáról. Rendészeink a katasztrófavédelmi, honvédelmi és rendészeti versenyek országos döntősei, s az élvonalban (1-3. hely) végeznek. Szépészeink több rangos hazai és nemzetközi verseny díjazottjai.

Gáspáros diákként Európában

Iskolánk több mint tíz éve sikeresen pályázik az Erasmus+ szakképzési mobilitási programban, melynek köszönhetően diákjaink külföldön teljesíthetik szakmai gyakorlatukat. Minden évben utaztatunk diákokat hasonló képzési profilú európai iskolákba. A gáspárosok külföldi szakmai gyakorlat keretében kipróbálhatták magukat Dánia, Svédország, Lengyelország, Szlovénia, Németország, Horvátország szakképző iskoláinak tanműhelyeiben. A nemzetközi pályázati sokszínűsége biztosítja a folyamatos szakmai bővülést, a nyelvgyakorlást.

Diáköknormányzat, avagy a "Gáspáros-életérzés"

Diákönkormányzatunk számtalan  közösségépítő, közösségerősítő programot szervezett  hagyományt követő ill. hagyományteremtő szándékkal: pl.: Halloween party, adventi kézműves foglalkozások, papírgyűjtés, karácsonyi adománygyűjtés, galaktikus-farsangi buli. A diák képviselők elsődleges célja, hogy élmény telivé tegyék a gáspáros hétköznapokat. Kirándulásokat, színházlátogatásokat is szerveznek. Terveik között szerepel a diákmentor-hálózat kiépítése.

Kedves Nyolcadikos!
Ha felkeltettük érdeklődésedet, várunk!